X
تبلیغات
رایتل
ادامه مطلب
تاریخ : پنج‌شنبه 13 آبان 1395 | 19:59 | چاپ
پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات

چکیدههدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه هایمحتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبنای معیار های بین المللی تیمز 2007 بودهاست. بدین منظور به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ازبین 344 دانش آموز دختر وپسر پایهچهارم مدارس ...
ادامه مطلب
تاریخ : سه‌شنبه 6 مهر 1395 | 11:47 | چاپ
قابلیت تلاقی سه گونه قارچ صدفی  Pleurotus sp و ارزیابی خصوصیات مورفولوژی هیبریدهای حاصل

قابلیت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزیابی خصوصیات مورفولوژی هیبریدهای حاصل

سه گونه قارچ صدفی (ارنجی، فلوریدا و قارچ زرد) در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز، برای بهرهبرداری از صفات ویژه هر گونه، با همدیگر تلاقی داده شدند. نتایج نشان داد از بین 033 تلاقی، فقط در چهار تلاقی منوکاریونهای فلوریدا و ارنجی با تشکیل قوس اتصال، دیکاریون ...
ادامه مطلب
تاریخ : سه‌شنبه 6 مهر 1395 | 02:19 | چاپ
دانلود تحقیق بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

دانلود تحقیق بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در کشور در رفع تعارضات خانوادگی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:32 مقدمه همه انسانها از توانایی های بی حد و سازنده ای برخوردار هستند این که چقدر و تا چه اندازه به این توانایی های خود واقف باشند و یقین و باور برسند. تغییر و تحول دنیای امروز اقتضا می کند انسان ها بیشتر از گذشته ها به توانایی ...
ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 20:09 | چاپ

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت¬های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد: شرکت¬های بیمه شهرستان بروجن)

اکنونکهدراقتصادجهانی،مشتریانبقایشرکترارقممی shy;زنند،شرکت shy;هادیگرنمی shy;توانندبهانتظاراتوخواسته shy;هایمشتریانبی shy;توجهباشند. آن shy;هابایدهمهفعالیت shy;هاوتوانمندی shy;هایخودرامتوجهرضایتمشتریکنند. میزانرضایتمشتری،موفقیتیا ...
ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 13:16 | چاپ

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به ...
ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 13:14 | چاپ

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان اردبیل)

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان zwnj;ها در جهت zwnj;گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن zwnj;ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می zwnj;پردازد. هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک zwnj; zwnj;ها با استفاده از روش zwnj;های غیرپارامتری(تحلیل پوششی ...
ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 13:12 | چاپ

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) می zwnj;باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این ...
ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 13:10 | چاپ

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ...
ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 13:08 | چاپ

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

بیمه یعمربهعنوانابزاریبرایسرمایه گذاریوهمچنین،بهمنظورغلبهبرمشکلاتناشیازمرگسرپرستخانوادهوپیریوکهولتاست. دربسیاریازکشورهابابیمه هایعمر،منبعمالیعظیمیدرکل جامعهازحقبیمه هایگرفتهشدهبه دستمی آیدکهمیتوانبرایتوسعه یخودصنعتبیمهویادیگر بخش هاوخدمات ...
ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 5 مهر 1395 | 13:07 | چاپ
1 2 3 4 5 ... 44 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.